شهرام قاسمی میر تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : شهرام قاسمی میر
نام خانوادگی : قاسمی میر
نام : شهرام
شماره تماس : 0
مرتبه عامی : استادیار
مدرک : دکتری
ایمیل : sghasemi [at] umz [dot] ac [dot] ir
دانشکده : شیمی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : http://rms.umz.ac.ir/~ghasemi/
تعداد نمایش : 136 <<بازگشت