در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار شد:
انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
 ١٤:٢٢ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:
اقدام خیرخواهانه دانشجویان مهندسی برق دانشگاه مازندران به مناسبت روز مادر (بازدید از سرای سالمندان)
اقدام خیرخواهانه دانشجویان مهندسی برق دانشگاه مازندران به مناسبت روز مادر (بازدید از سرای سالمندان)
 ١٤:٠٩ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد:
گردهمایی چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون خیریه زندگی به توان 2
گردهمایی چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون خیریه زندگی به توان 2
 ١٤:٠٠ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب:
انتصاب دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مازندران
انتصاب دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مازندران
 ١٣:٥١ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر عامل شرکت فرهنگ و رفاه پایدار دانشگاه:
همکاری با دانشگاه، جدای از بحث های کیفی و خدمات رسانی مطلوب، می تواند صرفه جویی هزینه داشته باشد
همکاری با دانشگاه، جدای از بحث های کیفی و خدمات رسانی مطلوب، می تواند صرفه جویی هزینه داشته باشد
 ٠٩:٤٣ - يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای علمی:
ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 ١٣:٤٤ - شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دانشگاه مازندران برگزار شد:
نخستین هم اندیشی مفاخر و اندیشمندان مازندران
نخستین هم اندیشی مفاخر و اندیشمندان مازندران
 ١٠:٥٤ - شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>