اخبار دانشگاه

 

برای مشاهده اخبار اختصاصی هر بخش روی عنوان آن کلیک بفرمایید.

 

دانشگاه مازندران مرکز فناوری اطلاعات معاونت توسعه و پشتیبانی
معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت آموزشی معاونت پژوهشی و فن آوری
معاونت دانشجویی مرکز رشد، کارآفرینی و ارتباط با صنعت دفتر همکاریهای علمی بین المللی
روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مرکز آپا
مدیریت سبز مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی مرکز پردازش سریع
آموزش و اشتغال زنان مرکز ابر ساختار های جبری آزمایشگاه مرکزی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نانو و بیوتکنولوژی اداره رفاه کارکنان دانشگاه مازندران
انجمن دانش آموختگان دانشگاه مازندران رسانه های مجازی و مکتوب اتاق فکر استان مازندران
مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر باغ گیاه شناسی دانشگاه مازندران دبیرخانه دائمی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه مازندران مدیریت تربیت بدنی دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری بسیج کارکنان بسیج اساتید
دفتر حقوقی دانشگاه مازندران شورای صنفی اساتید دانشگاه مازندران شورای صنفی کارکنان دانشگاه مازندران
  تجمیع کننده محتوا
 

دانشکده ها

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده شیمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم پایه
دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشکده هنر و معماری


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University 's news


Vice-president for Cultural Affairs Vice-president for Financial and Administrative Affairs University of Mazandaran

Vice-president for Research & Technology

Vice-president for Student Affairs OISC
E-Learning & Virtual Learning Center IT Center Public Relationa
Enterpreneurship & Relation Supporting Early-Stage Enterprneurship Nano Bio Technology
Central Library Hyperstructures Algebraic Center UMZ Conferences
Nahad Umz
   
     

 

 

 

 

 

 

Facultys

Faculty of Theological Science
Faculty of Mathematical Science Faculty of Chemistry
Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Faculty of Basic Sciences
Faculty of Marine and Oceanic Scinces
Faculty of Engineering and Technology Faculty of Arts and Architecture
Faculty of Cultral Heritage, Handicrafts and Tourism Faculty of Law and Political Sciences  
Faculty of Physical Education and Sports Science    

 

 

 

 

مکتب المازندران

 

مکتب التعاون العلمی و الدولی فی جامع مازندران